Roberta Czarnecka

Position: terapeutka, technik słuchu
Categories: Inni specjaliści
Location: ul. Teligi 5, Ursynów
Terapeutka specjalizująca się w pracy z ciałem, terapii i profilaktyce stresu i zaburzeń po stresie i traumie. Uczestniczyła w wielu specjalistycznych szkoleniach powiązanych z tym obszarem. Rozumie wpływ otoczenia odbieranego przez zmysły i reakcje ciała na dobrostan i jakość życia. Stara się patrzeć całościowo na osoby szukające u niej rozwiązań dla siebie. Szczególnie dostrzega rolę reagowania organizmu na obciążenie bodźcami słuchowymi, w kształtowaniu wpływu na samopoczucie i funkcjonowanie. Wiedzę odnośnie diagnozy słuchu zdobywa u najlepszych krajowych specjalistów [Uniwersytet Medyczny Poznań; Sensimatic Karolina Zienkiewicz Wrocław]. Pasjonuje się nurtem Wellbeing i dokształca w metodach podnoszenia komfortu życia, ceni indywidualne podejście do każdego pacjenta.
Badanie słuchu zwykle kojarzy się z osobami w starszym wieku lub przesiewowymi badaniami słuchu noworodków. Jednak słuch, słyszenie, dotyczy wszystkich grup wiekowych, a od niemowlęctwa do dorosłości może zmienić się wiele. Oprócz chorób związanych bezpośrednio z narządem słuchu, takich jak stany zapalne, infekcje, na to jak słyszymy może też mieć wpływ nasze obciążenie stresem. Podobnie zaburzenia związane z procesem słyszenia mogą się na poziom stresu i napięcia przekładać w sposób istotnie obciążający funkcjonowanie.
Jakie badania wykonuje?
Audiometria tonalna z oznaczeniem progu wrażliwości słuchowej UCL
Audiometria słowna
Audiometria impedancyjna (Tympanometria z odruchami z mięśnia strzemiączkowego) – badanie obiektywne
Otoemisja akustyczna DPOAE – badanie obiektywne
Jak przygotować się do badania słuchu?
Uszy powinny być czyste, wolne od woskowiny. Przed badaniem słuchu NIE czyścimy uszu za pomocą preparatów olejowych – może to negatywnie wpływać na badanie i sondy używane do badań. Nie badamy słuchu w sytuacji infekcji górnych dróg oddechowych.