dr n. med. Marek Prokopienko

Position: neurochirurg
Categories: Neurochirurgia
Location: ul. Teligi 5, Ursynów

Od drugiego roku studiów medycznych aktywnie uczestniczyłem w działalności Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice Neurochirurgii SPCSK przy ul. Banacha 1a w Warszawie, gdzie pracuję od 2002 roku. W kwietniu 2009 roku uzyskałem tytuł specjalisty w zakresie neurochirurgii, zaś w 2016 roku obroniłem doktorat w dziedzinie neurochirurgii. Ukończyłem szereg kursów specjalistycznych z zakresu mikrochirurgii, chirurgii naczyniowej, chirurgii kręgosłupa, oraz neurochirurgii czynnościowej w trakcie trwania specjalizacji, jak i po uzyskaniu tytułu specjalisty.
W trakcie swojej pracy zawodowej brałem aktywny udział w międzynarodowych projektach naukowych, w których współuczestniczyła Klinika Neurochirurgii SPCSK. Aktywnie uczestniczyłem w większości pionierskich zabiegów operacyjnych przeprowadzonych w Klinice w ciągu ostatnich szesnastu lat: w trakcie pierwszej w Polsce operacji implantacji sztucznego dysku, operacjach łączących neuronawigację i monitorowanie neurofizjologiczne.
Pracując w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadziłem wykłady i zajęcia ze studentami wydziału lekarskiego, dentystycznego, dietetyki i pielęgniarstwa. W Klinice Neurochirurgii SPCSK w Warszawie samodzielnie przeprowadziłem ponad 1500 operacji patologii wewnątrzczaszkowych i schorzeń kręgosłupa, w tym guzów podstawy czaszki, tętniaków tętnic mózgowych, guzów okolic czynnościowo ważnych (w tym 10 operacji w wybudzeniu), plastyki podstawy i sklepienia czaszki.
W Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szczególnie zaangażowany byłem w leczenie operacyjne chorób kręgosłupa, w tym operacji dyskopatii szyjnej i lędźwiowej, operacji stabilizacji, operacje skośnej korporektomii, implantacji stymulatorów rdzenia kręgowego.
W październiku 2018 roku wygrałem konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie gdzie pracując do chwili obecnej, dysponując pełnym zakresem operacji neurochirurgicznych.
W ciągu ostatnich ośmiu lat byłem stałym konsultantem w zakresie neurochirurgii Szpitala Wolskiego i Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, a okresowo również Oddziałów Neurologicznych Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Profesora Mazurkiewicza, oraz Szpitala Kolejowego w Pruszkowie.

Języki: płynnie język angielski i rosyjski

Zainteresowania: triatlon.

Cena:

konsultacja neurochirurgiczna                                      450zł