dr Ewa Winnicka

Position: neurologopeda, oligofrenopadagog
Categories: Neurologopedia
Location: ul. Teligi 5, Ursynów

doktor nauk społecznych

Specjalista neurologopeda, oligofrenopadagog, terapeuta wczesnej interwencji

Ewa Winnicka ukończyła wiele szkoleń dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju, wśród nich również szkolenia certyfikowane: NDT-Bobath, metoda oceny neurologicznej Prechtl’a, NBAS wg Brazeltona, metoda terapii oddechowej AFE. W roku 2014 odbyła staż w Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, gdzie obserwowała pracę specjalistów w zakresie żywienia i karmienia dzieci z różnymi problemami klinicznymi. Brała udział w licznych szkoleniach akredytowanych przez ESSD i poświęconych zagadnieniom zaburzeń połykania.

Jest logopedą, który wraz z lekarzami gastroenterologii i radiologii IPCZD, wykonał pierwsze w Polsce badanie videofluoroskopowej oceny połykania (VFSS) u dzieci (2012 rok). Od tego czasu takich badań wykonano kilkaset. Jest odpowiedzialna za ustalenie planu badania, współuczestniczy w wykonaniu oraz opisuje wyniki interpretując je na potrzeby terapii pacjentów.

W 2016 roku wprowadziła do regularnej terapii zaburzeń połykania elektrostymulację VitalStim. Miało to miejsce w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w Instytut-Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Od tego czasu wiele dzieci odzyskało lub poprawiło możliwość jedzenia doustnego. Jest instruktorem metody elektrostymulacji  VitalStim i zajmuje się między innymi szkoleniem nowych specjalistów z tej metody.

Dlaczego elektrostymulacja? Poważne zaburzenia mowy i połykania w większości przypadków wynikają z osłabionej pracy mięśni twarzy, gardła, krtani i jamy ustnej oraz braku odpowiedniej kontroli neuromotorycznej.

W takich sytuacjach tradycyjna terapia logopedyczna może być mało skuteczna. Zastosowanie elektrostymulacji może w znaczący sposób zwiększyć efekty terapii. Pobudzanie mięśni za pośrednictwem prądu powoduje, że:

  • poprawia się napięcie, reaktywność i elastyczność mięśni
  • wzmacniają się i rozbudowują włókna mięśniowe
  • możliwe jest tworzenie nowych schematów ruchowych i reedukacja utraconej funkcji
  • opóźniane są efekty atrofii mięśni
  • wspierane jest utrzymanie lub zwiększanie zakresu ruchów

W 2016 roku obroniła pracę doktorską, która dotyczyła techniki karmienia noworodków urodzonych przedwcześnie i opierała się na autorskiej metodzie szkolenia pielęgniarek i położnych w tym zakresie.

Pod koniec 2023 roku zdobyła państwowy tytuł specjalisty neurologopedy.

Jest członkiem ESSD (European Society Swallowing Disorders – Europejskie Towarzystwo Zaburzeń Połykania), ESPGHAN (European Society Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutritiom – Europejskie Pediatryczne Stowarzyszenia Gastroenterologii, Hepatologii i Odżywiania) oraz PTGHiŻD (Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci).

Jest autorką artykułów i badań opisujących trudności z karmieniem dzieci. Efekty swojej pracy prezentuje na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych gastroenterologii dziecięcej i dysfagii.

Doświadczenie

W latach 2001-2006 pracowała na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, 2005-2011 w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodkowej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Od 2011 pracuje w IPCZD. Jest doświadczonym wykładowcą akademickim.

Konsultacja neurologopedyczna – pierwszorazowa      250 zł
Konsultacja neurologopedyczna – kolejna                          200 zł
Terapia VitalStim (elektrostymulacja)                                   225 – 275 zł