Edycja 3

ABC Kurs praktyczny ultrasonografii dna miednicy

ABC Kurs praktyczny. Intensywny kurs Pelvic Floor-Sonografii (ultrasonografii dna miednicy)  z ćwiczeniami  „hands-on”  na pacjentkach.

Miejsce - Warszawa

Koszt 1600 zł 

Zapisy : renort.szkolenia@gmail.com 

Niedziela 13.12.2020

08.30 – 08.45  Rozpoczęcie kursu. Przywitanie uczestników:
                         Dr. Hubert Wojtowicz; Dr. J.Kociszewski

 08.45 – 10.45   Wprowadzenie do Pelvic Floor - Sonografii (PFS)

 •  USG przezprzedsionkowe i przezkroczowe: zalety, wady, różnice;
 • standardowe plaszczyzny i pomiary w spoczynku, podczas skurczu i parcia;
 • badanie i ocena trzech kompartymentów;
 • jak ustawić płaszczyzny: strzałkowej, czołowej i osiowej w „real time“ w technice 2D;
 • optymalne ustawienia i typowe błędy popełniane podczas badania;
 • PF-Sono głowicą przezpochwową i przezbrzuszną: wskazania i różnice;
 • ocena anatomii i funkcja mięśni dna miednicy w spoczynku i podczas skurczu i parcia;
 • Pelvic Floor-Sonografia jako badanie oburęczne. 

10.45 – 11.15  Przerwa kawowa

11.15 – 12.45   Zastosowanie PFS w diagnostyce uroginekologicznej

 • badanie i ocena trzech kompartymentów u wieloródki;
 • ocena przedniego i tylnego kompartymentu w trzech płaszczyznach;
 • ocena ruchomości cewki i rodzaju opadania cewki moczowej;
 • ukryte WNM i diagnostyka sonograficzna;
 • PFS jako badanie oburęczne w ocenie POPù
 • OAB i WNM – ocena lejka w próbie dotykowej i kaszlowej
 • ukryte OAB i PF-Sonografia !!
 • ocena mięśni zwieracza odbytu i mięśni dna miednicy w PFS;
 • PFS jako wizualny biofeedback;
 • ocena taśm i siatek syntetycznych w USG.

13.00 -14.00  POP-Q

 • co to jest POP- Q - Klasyfikacja?
 • testy funkcjonalne w diagnostyce nietrzymania moczu;
 • prosta książeczka mikcji. 

14.00-15.00 Przerwa obiadowa 

15.15 - 18.00 Hands-on – ćwiczenia na pacjentkach
                    Dr. Hubert Wojtowicz; Dr. J.Kociszewski

 • ocena trzech kompartymentów w spoczynku i podczas Valsalvy;
 • PFS jako badanie oburęczne – praktyczne wskazówki;
 • ocena funkcji mięśni dna miednicy;
 • pomiary długości cewki moczowej i położenia szyi pęcherza SP-W i SP-O;
 • ustawienie sondy dla trzech plaszczyzn: strzalkowej, czolowej i osiowej

18.00 - 18.15  Zakonczenie kursu. Podsumowanie, Rozdanie certyfikatów i pożegnanie uczestników. 

 Dr. Hubert Wojtowicz; Dr. J.Kociszewski

zapisy : renort.szkolenia@gmail.com

Koszt szkolenia 1600zł

Prowadzący:

 • Hubert Wojtowicz
 • Jacek Kociszewski