Rehabilitacja i Osteopatia

mgr Agnieszka Strzelczyk - fizjoterapeutka pediatryczna

Specjalizuje się w terapii pediatrycznej. Zajmuje się wspieraniem prawidłowego rozwoju psychoruchowego niemowląt poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, techniki a także poprzez edukację rodziców w zakresie prawidłowej pielęgnacji dziecka.

Jej pasją jest joga.


studentka podyplomowej Szkoły Osteopatii OSD – Osteopathie Schule Deutschland
absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek fizjoterapia na wydziale rehabilitacji
ukończone kursy:
Osteopatia w Pediatrii, Poziom podstawowy i zaawansowany, Marie-Caroline Willieme D.O.
Osteopatyczne podejście do pediatrii (noworodki 0-1), Claudia Knox D.O., Erich Mayer-Fally Ost
Osteopatyczne podejście do zapłodnienia, ciąży i przygotowania do porodu, Claudia Knox D.O., Erich Mayer-Fally Ost
Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy”, Sabina Lizak
Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych, Barbara Zukunft-Huber
Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg Masgutowej
certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej
Pediatria dla Fizjoterapeutów
Rehabilitacja Neuropediatryczna oparta na zasadach NDT/Bobath, Joan Day Mohr, PT, USA
Terapia Manualna wg Kaltenborn-Evjenth
Zadania wczesnej interwencji w kompleksowym wspomaganiu rozwoju dziecka z deficytami rozwojowymi
Kinesiology Taping

Umów się
Bielany - Kasprowicza 36A

telefon

+48 517 882 857

godziny przyjęć

Kasprowicz 36a

śr 15:00 - 20:30

Cena za wizytę 150zł