Szkolenia RSC - 5 11 2018

Diagnostyka urginekologiczna za pomocą Pelvic Floor-Sonografii. Kurs dla lekarzy z ćwiczeniami „hands-on” na pacjentkach.

12.10.2019 (sobota) - Warszawa

Prowadzący dr Jacek Kociszewski

Koszt 1500zł 

Liczba miejsc ograniczona (30 osób)

08.30 – 08.45  Rozpoczęcie kursu. Przywitanie uczestników:
                         D.O. E. Tyszko-Bury; Dr J.Kociszewski
    
 08.45 – 09.45   Diagnostyka uroginekologiczna w praktyce. Co jest ważne?

• specyficzny wywiad uroginekologiczny; 
• badanie uroginekologiczne – z pustym czy pełnym pęcherzem i dlaczego?
• ocena wypadania organów – POP- klasyfikacja;
• ocena trzech kompartymentów w trzech poziomach według DeLancey;
• testy funkcjonalne i diagnostyka różnicowa OAB / WNM i MNM;
• książeczka mikcji – jak zaplanować i jak interpretować?


09.45 – 11.15  Wprowadzenie do Pelvic Floor - Sonografii (PFS)
                  
- USG przezprzedsionkowe i przezkroczowe: zalety, wady, różnice;
-  standardowe płaszczyzny i pomiary w spoczynku, podczas skurczu i parcia;
- badanie i ocena trzech kompartymentów;
• jak ustawić płaszczyzny: strzałkowej, czołowej i osiowej w „real time“ w technice 2D;
• optymalne ustawienia i typowe błędy popełniane podczas badania;
• PF-Sono głowicą przezpochwową i przezbrzuszną: wskazania i różnice;
• ocena anatomii i funkcja mięśni dna miednicy w spoczynku i podczas skurczu i parcia;
• Pelvic Floor-Sonografia jako badanie oburęczne. 
 

11.15 – 11.30  Przerwa kawowa


11.30– 13.00   Zastosowanie PFS w diagnostyce uroginekologicznej

• badanie i ocena trzech kompartymentów u wieloródki;
• ocena przedniego i tylnego kompartymentu w trzech płaszczyznach;
• ocena ruchomości cewki i rodzaju opadania cewki moczowej;
• Ukryte WNM i diagnostyka sonograficzna;
• PFS jako badanie oburęczne w ocenie POP-Q
• OAB i WNM – ocena lejka w próbie dotykowej i kaszlowej;
• ukryte OAB i PF-Sonografii !!
• ocena mięśni zwieracza odbytu i mięśni dna miednicy w PFS;
• PFS jako wizualny biofeedback;
- ocena taśm i siatek syntetycznych w USG.


13.00 – 13.30  Ustawienie aparatu ultrasonograficzneg.
                        Przebieg badania ultrasonograficznego z pomiarami. 

                                          
13.30 -14.15  Przerwa obiadowa

Diagnostyka urginekologiczna za pomoca Pelvic Floor-Sonografii. 
Kurs intensywny Pelvic Floor-Sonografii z ćwiczeniami  „hands-on” na pacjetkach.


14.15 -15.15  Pani E. Tyszko-Bury D.O.
- rola osteopaty i fizjoterapeuty w pracy z pacjentkami z problemami uroginekologicznymi, dlaczego multidyscyplinarny zespół jest tak ważny;
- przykładowa terapia osteopatyczna i jej uzasadnienie;
- wykorzystanie biofeedbacku w pracy z pacjentką.

15.15 - 18.00 Hands-on – ćwiczenia na pacjentkach
• ocena trzech kompartymentów w spoczynku i podczas Valsalvy;
• PFS jako badanie oburęczne – praktyczne wskazówki;
• ocena funkcji mięśni dna miednicy;
• pomiary długości cewki moczowej i położenia szyi pęcherza SP-W i SP-O;
• ustawienie sondy dla trzech płaszczyzn: strzalkowej, czołowej i osiowej.


18.00 - 18.15  Zakonczenie kursu. Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i

                                pożegnanie uczestników. D.O. E. Tyszko-Bury; Dr J.Kociszewski
 

Zapisy

Ostatnie posty

Osteopatyczne i ortomolekularne zasady żywienia oraz leczenia matki i dziecka w czasie ciąży, połogu i wczesnego macierzyństwa. Szkolenie z Michelem Leduc D.O. (wieloletnim wykładowcą Flanders International Collage of... Czytaj więcej

„PODEJŚCIE OSTEOPATYCZNE W TERAPII KOBIET” Kurs zawiera 2 moduły. Moduł I trwa 3 dni, moduł II trwa 2 dni Cena kursu (oba moduły) 28... Czytaj więcej

Osteopatia Pediatryczna z Marie Caroline Willieme D.O. Terminy II edycja:  I moduł - 6 - 8.12.2019 II moduł - 14 - 16.02.2020 Miejs... Czytaj więcej

Marie Caroline Willieme - Podejście osteopatyczne do kobiet w ciąży i po porodzie Termin kursu 16-18.10.2020 Miejsce: Warszawa  Cena 2900zł Czytaj więcej

ABC - Uroginekologii dla fizjoterapeutów, położnych i młodych lekarzy. 11.10.2019 (piątek ) - Warszawa prowadzący - dr Jacek Kociszewski koszt - 450zł Z... Czytaj więcej