Szkolenia RSC - 5 11 2018

Diagnostyka urginekologiczna za pomocą Pelvic Floor-Sonografii. Kurs dla lekarzy z ćwiczeniami „hands-on” na pacjentkach.

12.10.2019 (sobota) - Warszawa

Prowadzący dr. Jacek Kociszewski

Koszt 1500zł 

Liczba miejsc ograniczona (30 osób)

08.30 – 08.45  Rozpoczęcie kursu. Przywitanie uczestników:
                         D.O. E. Tyszko-Bury; Dr. J.Kociszewski
    
 08.45 – 09.45   Diagnostyka uroginekologiczna w praktyce. Co jest ważne?

• specyficzny wywiad uroginekologiczny 
• Badanie uroginekologiczne – z pustym czy pełnym pęcherzem i dlaczego?
• Ocena wypadania organów – POP-Klasyfikacja
• Ocena trzech kompartymentów w trzech poziomach według DeLancey
• Testy funkcjonalne i diagnostyka różnicowa OAB / WNM i MNM
• Książeczka mikcji – jak zaplanować i jak interpretować?


09.45 – 11.15  Wprowadzenie do Pelvic Floor - Sonografii (PFS)
                  
 - USG przezprzedsionkowe i przezkroczowe: zalety, wady, różnice
-  standardowe plaszczyzny i pomiary w spoczynku, podczas skurczu i parcia
- Badanie i ocena trzech kompartymentów
• jak ustawić płaszczyzny: strzałkowej, czołowej i osiowej w „real time“ w technice 2D
• Optymalne ustawienia i typowe błędy popełniane podczas badania
• PF-Sono głowicą przezpochwową i przezbrzuszną: wskazania i różnice
• Ocena anatomii i funkcja mięśni dna miednicy w spoczynku i podczas skurczu i parcia
• Pelvic Floor-Sonografia jako badanie oburęczne 
 

11.15 – 11.30  Przerwa kawowa


11.30– 13.00   Zastosowanie PFS w diagnostyce uroginekologicznej

• Badanie i ocena trzech kompartymentów u wieloródki
• Ocena przedniego i tylnego kompartymentu w trzech płaszczyznach
• Ocena ruchomości cewki i rodzaju opadania cewki moczowej
• Ukryte WNM i diagnostyka sonograficzna
• PFS jako badanie oburęczne w ocenie POPù
• OAB i WNM – ocena lejka w próbie dotykowej i kaszlowej
• Ukryte OAB i PF-Sonografii !!
• Ocena mięśni zwieracza odbytu i mięśni dna miednicy w PFS
• PFS jako wizualny biofeedback
- ocena taśm i siatek syntetycznych w USG


13.00 – 13.30  Ustawienie aparatu ultrasonograficzneg.
                        Przebieg badania ultrasonograficznego z pomiarami 

                                          
13.30 -14.15  Przerwa obiadowa

Diagnostyka urginekologiczna za pomoca Pelvic Floor-Sonografii. 
Kurs intensywny Pelvic Floor-Sonografii z ćwiczeniami  „hands-on” na pacjetkach.


14.15 -15.15  Pani E. Tyszko-Bury D.O.
- rola osteopaty i fizjoterapeuty w pracy z pacjentkami z problemami uroginekologicznymi, dlaczego multidyscyplinarny zespół jest tak ważny
- przykładowa terapia osteopatyczna i jej uzasadnienie
- wykorzystanie biofeedbacku w pracy z pacjentką

15.15 - 18.00 Hands-on – ćwiczenia na pacjentkach
•    Ocena trzech kompartymentów w spoczynku i podczas Valsalvy
• PFS jako badanie oburęczne – praktyczne wskazówki
• Ocena funkcji mięśni dna miednicy
• pomiary długości cewki moczowej i położenia szyi pęcherza SP-W i SP-O
• Ustawienie sondy dla trzech plaszczyzn: strzalkowej, czolowej i osiowej


18.00 - 18.15  Zakonczenie kursu. Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i

                                pożegnanie uczestników. D.O. E. Tyszko-Bury; Dr. J.Kociszewski
 

Zapisy

Ostatnie posty

Marie Caroline Willieme- osteopatia ginekologiczna Termin kursu 16-18.10.2020 Miejsce Warszawa Szczegóły wkrótce Czytaj więcej

ABC - Uroginekologii dla fizjoterapeutów, położnych i młodych lekarzy. 11.10.2019 (piątek ) - Warszawa prowadzący - dr Jacek Kociszewski koszt - 450zł Z... Czytaj więcej

Szkolenie - Osteopatia w pediatrii Prowadzący: Marie-Caroline Willième D.O. M.C.Willième D.O. - Dyplomowan... Czytaj więcej